På bästa sätt:

Vi lyssnar. Vi samarbetar. Vi agerar.

Vi innehar 90-konto.

Alla bidrag går till verksamhet med minsta möjliga administrativa kostnader.